offentliga_arbeten Gymnasieskolan Kungsfageln Lulea

 Gymnasieskolan Kungsfågeln Luleå 2006

Utsågade figurer monterade med distans från vägg.