arkiv_2000-2005

ARKIV 2000 - 2005 

© Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas utan tillstånd.

 

Badare 120 x 105 cm

Fönster 80 x 50 cm 

Stadshotellnatt 110 x 90 cm

I viken  150 x 100 cm

Med anledning av 100 års jubileet av Eyvind Jonsson fick jag i uppdrag att formge en affish. Jag samarbetade med fotograf Ulf B Jonsson och resultatet till ses vänster, tanken var att Eyvind satt vid Joniska havet och skrev Strändernas svall. jag fixade hans skrivmaskin och en del attribut, Ulf tog bilden........senare ombads jag av Bodens kommun att måla nästan samma bild...till höger!

Målningen skapades efter att jag erbjudits att hålla ett föredrag på Bok och bildmässan, Konstens hus Luleå 2004. Jag visade en serie bilder på hur jag arbetat fram målningen. Som utgångspunkt har jag  använt ett foto av Eyvind när han är i Paris och får besök av Kurirens schefsredaktör.... som jag bytt ut till undertecknad.

Gammelstad 100 x80 cm 

Still-leben 50 x 40 cm  

Vedbänk 60 x 40 cm 

 Strändernas svall 40 x 30 cm  

Balja 60 x 40 cm 

Stilleben 60 x 40 cm 

Parafras 370 x 170 cm Bergnäskyrkan 2001 , bilden från renovering 2015

I garaget 50 x 40 cm