arkiv_2000-2005

ARKIV 2000 - 2005 

© Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas utan tillstånd.

 

Badare 120 x 105 cm

Fönster 80 x 50 cm 

Stadshotellnatt 110 x 90 cm

I viken  150 x 100 cm

Invigning av Holmbomplatsen i Boden 2003 som senare flyttades till Luleå tekniska universitet 

Detalj från Holmbomplatsen Luleå tekniska universitet, i förgrunden ett collage av skissarbete.

Med anledning av 100 års jubileet av Eyvind Jonsson fick jag i uppdrag att formge en affish. Jag samarbetade med fotograf Ulf B Jonsson och resultatet till ses vänster, tanken var att Eyvind satt vid Joniska havet och skrev Strändernas svall. jag fixade hans skrivmaskin och en del attribut, mästaren Ulf tog bilden........senare ombads jag av Bodens kommun att måla nästan samma bild...till höger!

Gammelstad 100 x80 cm 

Still-leben 50 x 40 cm  

Vedbänk 60 x 40 cm 

 Strändernas svall 40 x 30 cm  

Balja 2             53x53 cm

Balja 60 x 40 cm 

Stilleben 60 x 40 cm 

Parafras 370 x 170 cm Bergnäskyrkan 2001 , bilden från renovering 2015.

Skapad vid projektet "Rum för alla sinnen" som initierades av Gunnar Sjöberg, präst vid kyrkan.

I garaget 50 x 40 cm