Målningarna är bara ett litet urval av vad jag jobbat med 2016- 2020


textruta