ARKIV 2000 - 2005 

© Alla bilder är copyrightskyddade och får inte användas utan tillstånd.

 

Badare 120 x 105 cm

Fönster 80 x 50 cm 

Stadshotellnatt 110 x 90 cm

I viken  150 x 100 cm

Still-leben 50 x 40 cm  

Vedbänk 60 x 40 cm 

 Strändernas svall 40 x 30 cm  

Balja 60 x 40 cm 

Stilleben 60 x 40 cm 

I garaget 50 x 40 cm